Workshop Groeicarrousel (Jobmaatjes)

Wanneer

28 juni 2022    
19:00

Waar

Huis van Eemnes
Noordersingel 4, Eemnes, 3755 EZ
Kaart niet beschikbaar

DOEL(GROEP) VAN DE GROEICARROUSEL

De GROEICARROUSEL is een doelgerichte gespreksmethode om deelnemers met een bijstandsuitkering, d.m.v. één op één gesprekken met (3) verschillende jobmaatjes, inzicht te geven welke ontwikkelingen zij kunnen maken op van tevoren gekozen concrete groeithema’s. Deelnemers zetten hierbij in dit groeitraject gerichte stappen richting (arbeids)participatie. Voorbeelden van groeithema’s zijn A. Groeien in zelfvertrouwen, B. Meer invloed, sturing in gesprekken, C. Groeien in empathie en D. Hoe kom ik in mijn actie modus.

ROL VAN JOU ALS JOBMAATJE

De GROEICARROUSEL ligt in het verlengde van het reguliere jobmaatjestraject maar is toch net even anders. Deelnemers komen nl. naar het gesprek met een gericht groeithema waarop ze zichzelf willen ontwikkelen. De 3 gesprekken zijn eenmalig en (doel)gerichter en intensiever. Als jobmaatje heb je een andere betrokkenheid dan de begeleiding in het reguliere jobmaatjestraject.

Vaardigheden die je hier voor nodig hebt zijn met name:

  • Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD)
  • Vraagvaardigheid
  • Feedback verwoorden/geven

WORKSHOP ‘BEGELEIDING IN DE GROEICARROUSEL’

De workshop (1 avond) is er op gericht om de aanpak van de groeicarrousel uit te leggen en door te spreken en je handvatten te geven met betrekking tot genoemde vaardigheden. Tijdens de workshop gaan we vooral met elkaar aan de slag.

Om de kwaliteit van de groeicarrousel te waarborgen stellen we het volgen van een workshop als voorwaarde om als jobmaatje aan de groeicarrousel deel te nemen.