Doel en werkwijze

Het doel van ReconnAct is mensen die structureel of tijdelijk in een niet-gewenste situatie zijn beland te ondersteunen via een vrijwillig maatje. Maatjes geven structuur, verlichting, rust, aandacht en vertrouwen.

Er zijn verschillende typen maatjes:

  • Jobmaatjes: werkzoekenden weer naar werk te begeleiden
  • KANS-maatjes: mensen weer nieuwe kansen om te participeren in de maatschappij
  • Zzp-maatjes: zzp-ers praktisch ondersteunen in hun bedrijfsvoering: commercieel en financieel.
  • Kunstenaarsmaatjes: creatieven en kunstenaars helpen met bedrijfsmatige zaken