Project in uw gemeente

ReconnAct werkt in opdracht van lokale overheden, sociale fondsen, stichtingen en anderen. Om een project te starten in uw gemeente, stellen wij een projectplan op nadat we met de opdrachtgever de beginsituatie, context en doelen hebben verkend. Het projectplan geeft inzicht in de concrete doelen, de werkwijze, de activiteiten, de planning en de begroting.

In verschillende gemeenten is ReconnAct Maatjesprojecten al enkele jaren actief, zoals in Amersfoort (zie de foto), Leusden, Weesp, Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Als uw gemeente ook de waarde ziet van een jobmaatjesproject, neem dan contact met ons op: info@reconnAct.nl.