KANS-maatjes

KANS-Maatjes geven aandacht, ondersteuning en structuur aan mensen die dit nodig hebben om hun leven vorm te geven. Het gaat om mensen die niet of onvoldoende sociaal en financieel zelfredzaam zijn en nog weinig energie of mogelijkheden om in de samenleving te participeren.

KANS-maatjes krijgen een training van 2x een dagdeel en nemen deel aan regelmatige intervisie-bijeenkomsten. KANS-Maatjes zijn in principe vrijwilligers. Een projectleider stuurt de lokale projecten aan en draagt zorg voor de intake, training en begeleiding van de KANS-maatjes.

Vanuit de landelijke organisatie wordt de projectleider begeleid met verschillende tools, waaronder een professionaal informatiesysteem, intake-formulieren en trainingsmateriaal.

Project

In 2020 is een KANS-maatjes Project in uitvoering in samenwerking met Hart voor Soest en met financiële ondersteuning van Stichting Zonnegloren.