LeefMaatjes

Stichting ReconnAct wil graag met haar ervaring in maatjesprojecten een betekenisvolle bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid in de gemeente Soest.

Dit doen wij door het project LeefMaatjes te organiseren in opdracht van gemeente Soest en in samenwerking met SWOS en Stichting Balans.

LeefMaatjes zijn maatjes die tijd vrij maken om iemand die eenzaamheid ervaart een tijd lang bij te staan. Daardoor voelt de inwoner zich minder eenzaam, komt met anderen in contact en krijgt hulp bij het zelfstandig stappen ondernemen om uit zijn of haar isolement of eenzaamheid te komen.

LeefMaatjes zijn gelijkwaardig en stellen hun tijd en netwerk beschikbaar om de inwoner geheel centraal te stellen in het aanpakken van de eenzaamheid die zij ervaren.

Een LeefMaatje voert gesprekken en geeft advies en aandacht. In principe is er geen standaardaanpak. Elke inwoner is anders, met een andere achtergrond, met een andere manier van denken en met andere behoeften. Soms zal een LeefMaatje meer sturend werken, in andere gevallen is een luisterend oor bieden effectief en/of is het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen een belangrijke taak.

Word LeefMaatje in Soest