Projecten

Er zijn verschillende typen maatjes:

 • Jobmaatjes: werkzoekenden weer naar werk te begeleiden
 • KANS-maatjes: mensen weer nieuwe kansen om te participeren in de maatschappij
 • Zzp-maatjes: zzp-ers praktisch ondersteunen in hun bedrijfsvoering: commercieel en financieel.
 • Kunstenaarsmaatjes: creatieven en kunstenaars helpen met bedrijfsmatige zaken

ReconnAct heeft in de volgende plaatsen een maatjesproject uitgevoerd of heeft deze nog in uitvoering:

Werkwijze

In vrijwel alle projecten is de procedure:

 • Verwerven van opdracht van gemeente, fonds of andere organisatie
 • Opzetten en inrichten van een lokaal/regionaal project
 • Inclusief het benoemen van projectleider
 • Praktische afstemming met opdrachtgever
 • Werven en trainen van maatjes
 • Matching met de kandidaten/deelnemers na intakegesprekken
 • Begeleiden van maatjes in hun ondersteuningsactiviteiten
 • Intervisie organiseren en uitvoeren
 • Contacten met potentiële opdrachtgevers en werkgevers
 • Lokale presentaties verzorgen over het project
 • Publiciteit genereren
 • Projectrapportage