Soest KANSmaatjes

1. Soest en KANSmaatjes

GIDSnetwerk Soest heeft in 2015 – 2017 het project “Bijdragen naar vermogen” met financiële ondersteuning van het KANSfonds kunnen realiseren. Cliënten van Werk & Inkomen Soest zijn gestimuleerd om hun participatie in de (lokale) samenleving te realiseren of uit te breiden en zo hun persoonlijke groei tevens te initiëren en te vergroten.

Op verzoek van GIDSnetwerk Soest heeft ReconnAct in 2018 het project ”bijdragen naar vermogen” overgenomen om het laatste (derde) jaar te kunnen realiseren en het project afronden. Na overwegingen intern en in bestuur heeft ReconnAct aangegeven dit project te willen overnemen, zij het dat dit in afgeslankte vorm en met inzet van getrainde (KANS) maatjes zal gebeuren. Deze wijziging is uiteraard met het KANSfonds besproken en na goedkeuring doorgevoerd. De start van project is per april 2018 en loopt tot april 2019.

2. Opdracht KANSmaatjes

Opdracht is 10 deelnemers te begeleiden naar een (grotere) sociale activering of bijdrage. Daartoe worden vrijwillige KANSmaatjes ingezet, die éen op éen begeleiding, veiligheid, structuur en rust kunnen bieden. Een lokale projectcoördinator organiseert, faciliteert en initieert. Sonja Wolf is bereid gevonden de projectcoördinatie op zich te nemen.

3. Sonja Wolf, projectcoördinator KANSmaatjes, Soest

In Soest is Sonja geen onbekende. Met haar Stichting Hart voor Soest en grote inzet voor diverse activiteiten (voedselruilhuis, kledingbank, zomeracties voor kinderen, Moederdag ontbijt e.d.) weet zij als geen ander wat persoonlijke aandacht en een luisterend oor kan betekenen voor mensen in een (tijdelijk) moeilijke sociaal-economische positie. In overleg met Reconnact en de Voedselbank Soest zijn de stappen en doelen bepaald. Sonja is de spil in dit geheel, zij overlegt, verbindt en regelt.

4. Wie zijn dat en wat doen ze: KANSMaatjes?

Dit zijn betrokken inwoners uit Soest, die voor een bepaalde tijd als KANSmaatje ingezet kunnen worden.  Een KANSmaatje wil een mede-inwoner in Soest helpen en begeleiden zo, dat deze weer mee wil en kan doen via vrijwilligerswerk of gewoon weer een vooruitzicht heeft, contacten opdoet, gezien en gehoord wordt en weer (zelf)vertrouwen krijgt. Misschien een leer/werkplek kan krijgen of een (parttime) baan.

Voordat je als KANSmaatje wordt ingezet, heb je eerst een kennismakingsgesprek over de verwachtingen en mogelijkheden en jouw bijdrage en het doel van het project. Daarna volg je als KANSmaatje een training ter voorbereiding. De inzet van een KANSmaatje  is gericht op sociale activering en een perspectief creëren samen met de deelnemer. KANSmaatjes hebben regelmatig contact met Sonja en wisselen ook enige keren met elkaar ervaringen en tips uit (intervisie) 

Meer info: info@reconnact.nl