Verantwoording

ANBI status

U kunt Stichting ReconnAct financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Stichting ReconnAct heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften van derden kunnen dan ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting ReconnAct te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site de belastingdienst. Klik hier voor de status check


Beloningsbeleid

Stichting ReconnAct heeft geen medewerkers in loondienst. De projecten worden geleid door ZZP-ers die worden ingehuurd voor de looptijd van het betreffende project. Naast het kernteam en projectleiders werkt ReconnAct met vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Stichting ReconnAct kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting ReconnAct.


Statutaire naam

Stichting ReconnAct

Opgericht

18-12-2013

KvK nummer

59825804

RSIN

853658511

Adres

Amersfoortsestraat 11a, 3769 AD Soesterbergg

Contactgegevens

Email: info@reconnact.nl, Telefoon: 0346-352266

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Activiteiten

Klik hier en zie verantwoording activiteiten in jaarverslag

Vororwaarden

Beloningsbeleid

De bestuurders van stichting ReconnAct ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding en geen vakantiegeld.

Beleidsplan