Een maatje als opstap naar stageplek

SOEST Door de inzet van ‘maatjes’ draagt de stichting Reconnact bij aan het vergroten van participatiekansen op de arbeidsmarkt. Meerdere doelgroepen zijn al met projecten aan bod gekomen, zoals mensen in de bijstand en statushouders. Nu staat er een programma in de steigers voor jongeren uit het mbo met een migratieachtergrond.

Reconnact is in 2013 ontstaan vanuit een burgerinitiatief in Soest en opereert inmiddels niet alleen meer in de regio maar ook bijvoorbeeld in Waddinxveen. De directeur van de stichting is Soester Stan Uyland en plaatsgenoot Ab van der Hulst is adviseur en kwartiermaker van het nieuwste project. ,,Alle activiteiten die wij doen zijn gericht op uitzicht op werk”, licht Van der Hulst toe.,, Bij overheidsinstanties blijft een hoop liggen, met name de moeilijke gevallen. Daarvoor initiëren wij lokale maatjesprojecten.” In het nieuwste project gaan stagemaatjes leerlingen van niveau 2 van het mbo begeleiden in het zoeken naar een stageplek. In de pilot zal dit uitsluitend jongeren met een migratieachtergrond en een taalachterstand betreffen.Ab van der Hulst: 10 procent van de mbo-leerlingen vindt geen stageplek, daar ben ik wel van geschrokken.

“10 procent van de mbo-leerlingen vindt geen stageplek, daar ben ik wel van geschrokken.

Ab van der Hulst:

Artikel: Soester stichting een maatje als opstap naar stageplek – Soester Courant

Foto: Hans Veltmeijer