KANS-maatjes in Soest

Opdracht is 10 deelnemers te begeleiden naar een (grotere) sociale activering of bijdrage. Daartoe worden vrijwillige KANSmaatjes ingezet, die éen op éen begeleiding, veiligheid, structuur en rust kunnen bieden.

Een lokale projectcoördinator organiseert, faciliteert en initieert. Sonja Wolf is bereid gevonden de projectcoördinatie op zich te nemen. In Soest is Sonja geen onbekende. Met haar Stichting Hart voor Soest en grote inzet voor diverse activiteiten (voedselruilhuis, kledingbank, zomeracties voor kinderen, Moederdag ontbijt e.d.) weet zij als geen ander wat persoonlijke aandacht en een luisterend oor kan betekenen voor mensen in een (tijdelijk) moeilijke sociaal-economische positie. In overleg met Reconnact en de Voedselbank Soest zijn de stappen en doelen bepaald. Sonja is de spil in dit geheel, zij overlegt, verbindt en regelt.

Het Zonnegloren Fonds in Soest heeft met een financiële bijdrage het project mede mogelijk gemaakt.

meer informatie Soest KANSmaatjes