LeefMaatjes gestart in Soest

In opdracht van gemeente Soest en in samenwerking met SWOS en Stichting Balans is ReconnAct gestart met het project LeefMaatjes in Soest..

LeefMaatjes zijn maatjes die tijd vrij maken om iemand die eenzaamheid ervaart een tijd lang bij te staan. Daardoor voelt de inwoner zich minder eenzaam, komt met anderen in contact en krijgt hulp bij het zelfstandig stappen ondernemen om uit zijn of haar isolement of eenzaamheid te komen.

LeefMaatjes zijn gelijkwaardig en stellen hun tijd en netwerk beschikbaar om de inwoner geheel centraal te stellen in het aanpakken van de eenzaamheid die zij ervaren.

Een LeefMaatje voert gesprekken en geeft advies en aandacht. In principe is er geen standaardaanpak. Elke inwoner is anders, met een andere achtergrond, met een andere manier van denken en met andere behoeften. Soms zal een LeefMaatje meer sturend werken, in andere gevallen is een luisterend oor bieden effectief en/of is het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen een belangrijke taak.