LIONS CLUB

Reconnact en de Soester Maatjes mochten uit handen van de voorzitter van de Lions Serviceclub Eemland een cheque van 4000 euro ontvangen om verder vorm te kunnen geven aan de jobmaatjes projecten.

We waren een van de 5 goede doelen die dit bedrag kregen. Het geld was bijeengebracht door de Lukkie Duck race op 5 juni.
We danken de Lions voor het vele werk dat zij verricht hebben om de Lukkie Duck race mogelijk te maken en voor de mooie bijdrage die we hebben ontvangen.