Nieuwjaarsreceptie

Woensdagavond 25 januari hield ReconnAct haar nieuwjaarsreceptie aan de Kleine Melm in Soest.

Er waren bezoekers uit diverse plaatsen in Nederland: projectleiders, jobmaatjes, leden van het comite van Aanbeveling, werkzoekenden (Deelnemers), wethouders, teamleden, etc. In de verschillende toespraken stond de voldoening en het belang om anderen te helpen telkens centraal. Het geheel werd muzikaal omlijst door poptroubadour Arnoud Kas. Mooi om iedereen zo betrokken te zien en vol plannen om bestaande en nieuwe projecten in het komende jaar vorm te geven.