Over ReconnAct

Mensen opnieuw verbinden

Stichting ReconnAct is een burgerinitiatief, dat sinds 2013 met succes uitgevoerd wordt door ondernemers en ZZP-ers die zich sociaal en maatschappelijk betrokken voelen. Zij werken samen met vrijwilligers in verschillende gemeenten die mensen zonder werk, of met te weinig betaald werk, naar economische zelfredzaamheid begeleiden en daarvoor hun tijd, ervaring en netwerk inzetten als Jobmaatje.

Maatjes-pojecten

ReconnAct ondersteunt op lokaal niveau mensen die een jobmaatjesproject willen opzetten.

De landelijke organisatie zorgt voor de ontwikkeling, de verspreiding en het onderhoud van methodieken en middelen voor lokaal gebruik.

Waarom Maatjes-projecten?

Er staan te veel mensen aan de kant, terwijl zij wel graag willen werken.
Heel vervelend voor de mensen die het aangaat én ook heel vervelend voor gemeenten en de samenleving als geheel. Daarom is dit initiatief vanuit bezorgde en betrokken burgers opgezet.

Job- en ZZP-Maatjes

Iedereen kan in principe een Maatje zijn, je hoeft er geen psycholoog voor te zijn. Een positieve instelling is eigenlijk al genoeg.

ReconnAct zorgt vervolgens voor de noodzakelijke training, intervisie  en ondersteuning.


Werkgevers-ontsluiting

Van belang is dat werkgevers betrokken zijn in de Maatjesprojecten. Zij moeten immers het werk beschikbaar hebben en stellen. Daarom onderhoudt ReconnAct actief en systematisch contact met lokale en regionale werkgevers en werkgeversverenigingen.