Onze mensen

ReconnAct voert in Nederland verschillende lokale jobmaatjes projecten uit. We hanteren steeds dezelfde methode en aanpak, dit verhoogt de kans op succes aanzienlijk.

Een landelijk opererend team van ReconnAct ondersteunt, coördineert en faciliteert de lokale projecten.

De ervaring van de teamleden, het AFAS-informatiesysteem, de website-template, de trainingsinhoud en veel ontwikkelde instrumenten (zoals intakeformulieren), helpen nieuwe projectleiders in lokale projecten om georganiseerd en slagvaardig te werken.

Het landelijke kernteam.

  • Stan Uyland (Initiatiefnemer, Werving, Directie)
  • Marian Connotte (Procesmanagement, Werving)
  • Lex Bergers (Trainingen, Communicatie, Werving)
  • Johan Klasens (IT, Website en Vormgeving)
  • Ab van der Hulst (Adviseur)
  • Coen Kranenberg (Adviseur)

Het Bestuur

  • Joost Jacobs – Voorzitter
  • Marco Pesie
  • Robert Delhaas