ReconnAct en Zendt starten samenwerking

Reconnact  en Uitzendorganisatie Zendt hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zowel werkgevers als werkzoekenden optimaal van dienst te zijn bij het invullen van vacatures.

Vanuit een maatschappelijk betrokken visie wordt de toenemende vraag van werkgevers naar tijdelijk en vast personeel en tevens de behoefte van werkzoekenden aan werk, met deze samenwerking ingevuld.  De samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op de regio Gooi- en Eemvallei en geldt als een pilot voor 1 jaar. 

Zendt
Zendt is een landelijk online uitzendbureau dat uitzend-, payroll en werving&selectie dienstverlening aanbiedt. De intercedenten die bij Zendt werken zijn ondernemers en worden Zendt-agenten genoemd. Zij hebben veel ervaring met de uitzenddienstverlening. Kenmerkend is dat Zendt sterk lokaal gericht en maatschappelijk betrokken is. Op lokaal niveau weet Zendt werkgevers en werkzoekenden op een efficiënte, effectieve en verantwoorde wijze met elkaar te verbinden. Door goed te luisteren naar opdrachtgevers en werkzoekenden realiseert Zendt duurzame plaatsingen.

Samenwerking
“Door deze samenwerking kunnen wij onze Recruitment-dienstverlening richting werkgevers in de regio sterk verbeteren”, aldus stichting ReconnAct. “We hebben vanuit onze jobmaatjesprojecten al veelvuldig contact met werkgevers. Tijdens deze contacten, kwam vaak ter sprake dat de werkgever op dat moment een specifeke wervingsbehoefte had. Met deze samenwerking kan ReconnAct in die behoefte voorzien.
 
Ambitie samenwerking
ReconnAct en Zendt gaan komend jaar met elkaar samenwerken en treden graag in contact met werkgevers en werkzoekenden. Beide partijen hebben de ambitie uitgesproken om voor een duurzame samenwerking te gaan.
 
Certificering en duurzaamheid
Zendt is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzend-ondernemingen) en is een SNA-gecertificeerde onderneming (NEN4400-1).