Webinar: Met minder geld meer mensen aan het werk in uw gemeente!

Reserveer alvast 27 oktober in uw agenda. U kunt dan van 16.00 – 17.00 uur deelnemen aan een inspirerend webinar over oplossingen voor het sterk toegenomen aantal mensen in de bijstand.

Geen gemeente ontkomt er aan dat de werkloosheid stijgt en meer mensen een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering. Dat wordt een extra uitdaging!

Het webinar wordt georganiseerd door Stichting ReconnAct in samenwerking met Movisie. U krijgt inzicht in verrassende en praktisch uitvoerbare oplossingen voor de toegenomen werkloosheid. Natuurlijk kunt u meepraten tijdens het webinar. Samen komen we altijd verder!

Sprekers zijn onder andere Janny Bakker (voorzitter bestuur van Movisie) en Bert Rebel (wethouder gemeente Huizen). We zoomen in op herkenbare praktijksituaties, we laten mensen aan het woord die weer werk gevonden hebben en we laten zien dat de samenwerking tussen gemeenten en burgerinitiatieven bijzonder succesvol is.

Het wordt een interessant, inspirerend en informatief webinar!

Meld u alvast aan en wij houden u op de hoogte.