Werkconferentie samen werken burgerinitiatieven helpen?!

De afgekondigde maatregelen m.b.t. het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona virus, hebben uiteraard ook gevolgen voor de eerder gecommuniceerde Werkconferentie ‘Samen Werken, Burgerinitiatieven Helpen’ op 23 april.
Nadat we al zelf het besluit hadden genomen om de werkconferentie op te schorten, werd dit later nog eens bekrachtigd door de overheidsmaatregelen. Natuurlijk vinden we het erg jammer, maar het uitstel zal geen afstel zijn. 

We zullen op een later moment een nieuwe datum communiceren voor de Werkconferentie, waarbij we samen met vertegenwoordigers van gemeenten, arbeidsmarktprofessionals, bedrijfsleven en vele anderen op zoek gaan naar oplossingen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.  

Als u zich reeds heeft aangemeld, krijgt u nog een separaat bericht. 

Er staan te veel mensen aan de kant, terwijl zij wel graag willen werken. In de werkconferentie zoeken we met elkaar naar antwoorden hoe het beter kan. Hoe kunnen we statushouders nog beter naar en in het werk begeleiden? En hoe krijgen we langdurig werklozen toch aan het werk? Ook buigen we ons over de toekomst van de arbeidsmarkt. Is er straks wél plaats voor iedereen? Gelukkig zien we als het gaat om arbeidsmarktprojecten steeds meer samenwerking tussen lokale overheden en burgerinitiatieven. Wat maakt dat zo’n samenwerking succesvol wordt?

Programma

14.30-15.00 uur: Inloop
15.00-18.00 uur: Inhoudelijk programma: keynotes en workshops
18.00-19.30 uur: Drankje, Tapas Diner

Praktische informatie

Datum: Wordt later bekend
Tijd: inloop vanaf 14.30 uur tot 19.30 uur
Locatie: AFAS, Philipsstraat 9, Leusden
Prijs: € 75,- (incl. BTW).

Voor meer informatie:
Anita van den Berg
06-51553541
anitavdberg@reconnact.nl

Keynotes

Herman Zondag

DIRECTEUR CUSTOMER
EXPERIENCE AFAS

Janny Bakker-Klein

VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR MOVISIE

Ruud Veltenaar

TRENDWATCHER,
FILOSOOF, SPREKER

WORKSHOPS

A. Statushouders naar en in het werk begeleiden

Hoe zorgen we er voor dat statushouders aan het werk komen en blijven? Wat zijn de ervaringen tot nu toe in de jobmaatjesprojecten van ReconnAct en wat leren we hiervan?

B. Langdurig werklozen toch aan het werk

Nog teveel mensen staan aan de zijlijn. Ondanks de economische voorspoed lukt het hen niet betaald werk te vinden. Tijd voor nieuwe oplossingen! 

C. De Toekomst van de arbeidsmarkt

Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit? Hoe kunnen we de arbeidsmarkt toekomstgericht maken? Wat is de impact van technologie op de arbeidsmarkt? Waar liggen de kansen voor jongeren? 

D. Succesvolle samenwerking Burgerinitiatieven en Overheid.

In vrijwel alle beleidsplannen in het domein Werk & Inkomen worden burgerinitatieven genoemd. Zijn deze initiatieven een lust of een last? Welke voor- en nadelen zijn er? Wat maakt de samenwerking tussen gemeenten en burgerinitiatieven tot een succes?