• De aandacht en ondersteuning die een Jobmaatje kan en geeft!

  In het artikel “Werk kwijt na je vijftigste? Jammer dan: honderden sollicitaties, nog steeds geen baan” van de NRC. Geeft een mooi voorbeeld waarin een Jobmaatje goed ingezet had kunnen worden voor een nieuwe baan. Door de aandacht en ondersteuning die een Jobmaatje beid bij het zoekproces naar werk. Een Jobmaatje helpt niet alleen bij […]

 • EERDER AAN HET WERK…

  Bijgaand artikel maakt duidelijk dat je eerder aan het werk komt door een bijbaan te nemen naast je uitkering.

 • Een Kerstverhaal – Bent u daar nog?

  Het was guur die dag, een week voor kerstmis. De regen kletterde tegen de ramen. Nog slechts een enkel verloren geel blaadje hing aan de takken van de oude beukenboom, recht tegenover het huis van Freek. Hij staarde naar de weg langs zijn flat. Er was weinig verkeer. De van zijn grootmoeder geërfde koekoeksklok sloeg […]

 • Terugblik ‘Met minder geld meer mensen aan het werk in uw gemeente!’

  Tijdens het succesvolle webinar georganiseerd door Stichting ReconnAct in samenwerking met Movisie werden wethouders, raadsleden, beleidsmakers, klantmanagers, trajectmanagers, adviseurs werk etc. geïnformeerd over de hoeveelheid mensen die nu langs de kant staan en die nog gaan komen. Sprekers waren Janny Bakker (voorzitter bestuur van Movisie) en Bert Rebel (wethouder gemeente Huizen). Zij gingen in hoe […]

 • Webinar: Met minder geld meer mensen aan het werk in uw gemeente!

  Reserveer alvast 27 oktober in uw agenda. U kunt dan van 16.00 – 17.00 uur deelnemen aan een inspirerend webinar over oplossingen voor het sterk toegenomen aantal mensen in de bijstand. Geen gemeente ontkomt er aan dat de werkloosheid stijgt en meer mensen een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering. Dat wordt een extra uitdaging! […]

 • verplaatst naar 2021 – Werkconferentie

  Op 23 april 2020 zijn we te gast bij AFAS in Leusden als we ons werkconferentie over ‘Samen Werken, Burgerinitiatieven Helpen’ organiseren. Sprekers zijn o.a Herman Zondag (AFAS) en Ruud Veltenaar (o.a. TEDx-spreker). Daarnaast verschillende interessante workshops en een heerlijk buffet.Houd deze middag op 23 april alvast vrij in uw agenda!  Voor meer informatie Werkconferentie Samen Werken […]

 • JOBfestival in Huizen

  ReconnAct organiseerde op 5 oktober in de wijk Oostermeent in Huizen het JOBfestival. Het doel was om in een ongedwongen en laagdrempelige sfeer verschillende aspecten van het jobmaatjesproject te belichten én om werkzoekenden op verschillende manieren te voorzien van advies en van een nieuw netwerk. Werkgevers en uitzendbureaus waren aanwezig met concrete vacatures.  Wethouder Bert […]

 • Jobmaatjesproject in Weesp van start

  In Weesp is ReconnAct actief met een speciaal Jobmaatjesproject voor Statushouders. Het doel is statushouders te begeleiden in het vinden van een baan, maar het gaat in dit project vooral ook om de begeleiding als zij reeds een baan hebben. Het blijkt in de praktijk dat statushouders erg moeten wennen aan de Nederlandse werkcultuur. Jobmaatjes […]

 • KANS-maatjes in Soest

  Opdracht is 10 deelnemers te begeleiden naar een (grotere) sociale activering of bijdrage. Daartoe worden vrijwillige KANSmaatjes ingezet, die éen op éen begeleiding, veiligheid, structuur en rust kunnen bieden. Een lokale projectcoördinator organiseert, faciliteert en initieert. Sonja Wolf is bereid gevonden de projectcoördinatie op zich te nemen. In Soest is Sonja geen onbekende. Met haar Stichting […]

 • Stappenplan

  Reconnact heeft afgelopen maandag een adviesrapport van de adviseurs van Synfoxs ontvangen over de wijze waarop jobmaatjesprojecten op een stapsgewijze manier in nieuwe projectplaatsen kunnen worden opgezet. We zijn blij met het stappenplan zodat onze doelstellingen nog beter kunnen worden gerealiseerd.