• KANS-maatjes in Soest

  Opdracht is 10 deelnemers te begeleiden naar een (grotere) sociale activering of bijdrage. Daartoe worden vrijwillige KANSmaatjes ingezet, die éen op éen begeleiding, veiligheid, structuur en rust kunnen bieden. Een lokale projectcoördinator organiseert, faciliteert en initieert. Sonja Wolf is bereid gevonden de projectcoördinatie op zich te nemen. In Soest is Sonja geen onbekende. Met haar Stichting […]

 • Stappenplan

  Reconnact heeft afgelopen maandag een adviesrapport van de adviseurs van Synfoxs ontvangen over de wijze waarop jobmaatjesprojecten op een stapsgewijze manier in nieuwe projectplaatsen kunnen worden opgezet. We zijn blij met het stappenplan zodat onze doelstellingen nog beter kunnen worden gerealiseerd.

 • Projectleiders Jobmaatjesprojecten

  Gisterenavond kwamen de projectleiders van de verschillende jobmaatjesprojecten bijeen in Soest. Terwijl de regen hard tegen het dak kletterde, spraken de projectleiders met elkaar over de actuele situatie in hun gemeente. In elke gemeente blijkt wel een andere aanpak door de “couleur locale”. Verder werd er gesproken over hoe het beste kan worden samengewerkt, gegeven […]

 • Geslaagde bijeenkomst

  Vanmiddag 21 juni 2017 kwamen uit verschillende plaatsen jobmaatjes bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en te luisteren naar dr. Noemi Mena Montes. Zij hield een lezing over de verschilen tussen culturen. Met deze inzichten kunnen de jobmaatjes effectiever zijn als ze te maken krijgen met bijv. Vluchtelingen die werkzoekend zijn. Ook projectleiders uit […]

 • Syrische KNO-arts op stage in Meander

  Twee maanden geleden deelden ruim 7000 mensen ons bericht over Zuhir, de Syrische KNO-arts en zijn vrouw Heba. We deden een oproep voor een stageplaats en dat leidde tot meer dan 1000 reacties, aandacht in verschillende media en diverse concrete suggesties. Het was hartverwarmend dat er zoveel mensen zich betrokken toonden. Uiteindelijk heeft de oproep […]

 • HBEL-project officieel van start

  De wethouders Participatie van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (de HBEL-gemeenten) en Stichting ReconnAct hebben maandag 20 februari het startsein gegeven voor een nieuw jobmaatjesproject in deze gemeenten. Het is de bedoeling dat dit gehele jaar een projectteam van ReconnAct jobmaatjes gaat werven, opleiden en koppelen aan een groep werkzoekenden in deze zgn.HBEL-gemeenten. […]

 • Nieuwjaarsreceptie

  Woensdagavond 25 januari hield ReconnAct haar nieuwjaarsreceptie aan de Kleine Melm in Soest. Er waren bezoekers uit diverse plaatsen in Nederland: projectleiders, jobmaatjes, leden van het comite van Aanbeveling, werkzoekenden (Deelnemers), wethouders, teamleden, etc. In de verschillende toespraken stond de voldoening en het belang om anderen te helpen telkens centraal. Het geheel werd muzikaal omlijst […]

 • Nieuw jobmaatjes project in hbel-gemeenten

  Vandaag kregen we bericht dat ReconnAct een groot jobmaatjesproject mag gaan uitvoeren in de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Maandag 16 januari worden de eerste werkafspraken gemaakt. We houden jullie op de hoogte!

 • ReconnAct gaat op facebook viral!

  Soms kan het raar lopen. Totaal onverwacht is een Facebook actie van ReconnAct viraal gegaan.  Het bericht van teamlid Lex Bergers, tevens jobmaatje in Amersfoort, wordt inmiddels in heel Nederland gedeeld (ruim 2500x op 30 dec, 12.00 uur). Het bericht roept op om een Syrische KNO-arts en zijn vrouw (apotheker) de kans te geven in […]